مدارک و راهنمایی های خسارت بیمه خودرو ثالث جانی بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه شخص ثالث جانی خودرو بیمه پارسیان

برای دریافت پرداخت خسارت شخص ثالث جانی،  باید حداكثر تا 5 روز به شعب بیمه پارسیان مراجعه شود.


  مدارک مرتبط با حوادث منجر به جراحات بدنه

  اعلام خسارت حداکثر ظرف پنج روز
  گزارشهای مقامات انتظامی
  اوراق بازجویی طرفین حادثه
  کروکی تنظیمی توسط افسر کاردان فنی (در صورت لزوم) و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
  کپی شناسنامه مصدومین
  مشخصات کامل مصدومین
  مدارک بالینی و اصل صورتحساب بیمارستانی
  کلیه نظرات پزشکی قانونی در مورد نوع صدمات
  رای نهایی دادگاه در صورت صدور

line

  مدارک مرتبط با حوادث منجر به فوت

  گزارش های مقامات انتظامی
  مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده خسارت بدنه
  ایراد خسارت در حوادث و تصادفات
  گزارش مقامات انتظامی
 line

  مدارك مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی:

  تکمیل فرم اعلام خسارت جانی
  اوراق بازجویی طرفین حادثه
  کروکی تنظیمی توسط افسر کاردان فنی ( در صورت لزوم) و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
  کپی شناسنامه باطل شده متوفی
  مشخصات کامل متوفی، برگ معاینه جسد، خلاصه رونوشت فوت و جواز دفن
  گواهی حصر وراث
  قیم نامه در صورت داشتن صغیر
  کپی شناسنامه تمام ورثه
  رأی نهایی دادگاه در صورت صدور. (البته امکان دریافت خسارت بدون رأی دادگاه و بصورت توافقی نیز امکان‌پذیر می‌باشد)
  زیاندیده موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی و یا ظرف ۱۵ روز بعد از قطعی شدن
  رأی ابلاغی خود را به بیمه گر اعلام نماید. عدم مراجعه زیاندیده یا مقصر ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه گر نخواهد شد
  اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
  اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه
  اصل و کپی کارت و سند خودرو
  اصل کروکی (گزارش کارشناسان راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه)
  ارائه معرفی نامه از شرکت های لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو
  بیمه گذار مکلف است از عدم سازش یا اعلام خسارت به مقصر حادثه در تصادف خودداری نماید

 

یادآوری 1 : در خصوص خودروهای عمومی، مراجعه كننده باید کارنامه تاکسیرانی، دفترچه کار و یا کارت سلامت معتبر در زمان حادثه را به همراه داشته باشد.

یادآوری 2 : در صورتیکه کروکی تنظیمی از نوع غیر سازشی باشد، می‌بایست علاوه بر مدارک فوق، اوراق بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارشهای تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس رسمی دادگستری، و در صورت لزوم رای محاکم قضایی به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.  

بیمه آتش سوزی

بیمه باربری

بیمه خودرو : بدنه

بیمه خودرو : ثالث جانی

بیمه خودرو : ثالث مالی

بیمه عمر گروهی و حوادث

بیمه عمر انفرادی

بیمه مسئولیت

بیمه مهندسی

بیمه درمان

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

doc

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان