مدارک و راهنمایی های خسارت بیمه باربری بیمه پارسیان

 www.parsian.center  بیمه باربری بیمه پارسیان

  1- محمولات صادراتی – وارداتی:

   1- اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
   2- بارنامه
   3- فاکتور خرید
   4- صورت بسته بندی
   5- گواهی مبداء
   6- راه نامه C.M.R در حمل های زمینی
   7- تصویر پشت و روی پروانه ورودی کالا
   8- قبوض انبار گمرکی
   9- صورت مجلس گمرکی یا بندری
   10- گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل(در صورت کسری کالا)
   11- گزارش بازدید نماینده خارجی(در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد)
   12- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارت ناشی از حادثه)
   13- برگ جانشینی یا فرم وکالتنامه لاتین

line

  2- محمولات حمل و نقل داخلی:

   1- اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
   2- بارنامه
   3- فاکتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده
   4- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
   5- صورت مجلس یا گزارش کارشناسی شرکت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارتline

   3- محمولات وسائط نقلیه آبی (شناورهای کوچک دریایی):

   1- اعلام خسارت بموقع بیمه گذار
   2- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
   3- گزارش هواشناسی محل وقوع حادثه
   4- گواهی سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر وقوع حادثه
   5- پروانه ثبت و بهره برداری
   6- گزارش قابلیت دریاپیمایی از موسسات معتبر و مورد تایید سازمان بنادر و کشتیرانی
   7- گواهی نامه ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی
   8- آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبداء

بیمه آتش سوزی

بیمه باربری

بیمه خودرو : بدنه

بیمه خودرو : ثالث جانی

بیمه خودرو : ثالث مالی

بیمه عمر گروهی و حوادث

بیمه عمر انفرادی

بیمه مسئولیت

بیمه مهندسی

بیمه درمان

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

doc

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان