پرسش و پاسخ های تخصصی بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان

 
بیمه عمر یعنی چی؟

logoبیمه عمر یا بیمه زندگی؛ قراردادی است که به موجب آن بیمه گذار متعهد است تا در سر رسیدهای معین حق بیمه را پرداخت نموده و بیمه گر نیز متعهد است تا در صورت فوت و یا حیات شخص بیمه شده (بسته به نوع بیمه نامه) سرمایه بیمه را به صورت یکجا یا مستمری به ذینفعان بیمه نامه بپردازد.

   بیمه نامه چیست؟

logoقراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار و به امضای بیمه گر است كه شامل بیمه عمر و سرمایه گذاری بوده و بر اساس پیشنهاد كتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک قرارداد می باشد)  و ضمائم احتمالی آن، شرایط عمومی و شرایط خصوصی مندرج یا منضم به قرارداد منعقد می گردد.

در صورتیکه بیمه شده و بیمه گذار شخصی واحد نباشند، رضایت کتبی بیمه شده و در مورد بیمه شده ایکه اهلیت قانونی نداشته باشد، موافقت ولی یا قیم او برای اعتبار بیمه نامه، ضروری است و در غیر این صورت، بیمه نامه باطل است.

   بیمه گر کیست؟

logoشرکت بیمه پارسیان (سهامی عام) می باشد که مشخصات آن در بیمه نامه قید شده و پرداخت غرامت ناشی از خطر موضوع بیمه را طبق شرایط مقرر در بیمه نامه به عهده می گیرد.

   بیمه گذار کیست؟

logoشخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه نامه قید گردیده و عهده دار پرداخت حق بیمه است و به عنوان صاحب بیمه نامه در قبال بیمه گر شناخته می شود.

بیمه گذار پارسیان کیست

 
بیمه شده کیست؟

logoشخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه برای او موجب انعقاد بیمه نامه گردیده و حوادث فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه است و سن، وضع سلامتی و شغل او اساس محاسبه حق بیمه را تشکیل می دهند.

بیمه شده پارسیان کیست

 
ذینفع  کیست؟

logoشخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بیمه نامه ذکر گردیده است و در حقیقت منافع مادی حاصل از بیمه نامه برای آنان پیش بینی گردیده است.
** در صورت عدم تعیین ذینفع در صورت فوت بیمه شده، وراث قانونی ایشان و در صورت عدم تعیین ذینفع در صورت حیات بیمه شده، خود شخص بیمه شده به عنوان ذینفع تعیین می گردند.

ذینفع بیمه عمر پارسیان کیست

 
حق بیمه چیست؟

logoوجهی است که بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد. (در بیمه های عمر اشکال مختلفی برای پرداخت آن اعم از یکجا، سالانه، شش ماهه، سه ماهه و اقساط ماهانه، وجود دارد. در همه انواع بیمه ها، پرداخت حق بیمه شرط لازم برای جاری شدن تعهدات بیمه گر است و در واقع بدون پرداخت حق بیمه، تعهدی برای بیمه گر وجود ندارد و بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است.)

 
سرمایه بیمه چیست؟

logoوجهی است که به عنوان منافع، در بیمه نامه به طور کامل مشخص شده و به اقتضای تحقق ریسکی که در آن پیش بینی شده، اعم از فوت یا حیات، پرداخت می شود. سرمایه بیمه عمر به دو صورت یکجا و یا مستمری قابل پرداخت بوده که به شکل های مختلفی مانند ثابت یا افزایشی تعیین و تعریف می شود.

 
سرمایه بیمه فوت  و حیات چیست؟

logoسرمایه بیمه فوت: عبارت است از مجموع سرمایه فوت بیمه نامه در هر سال بیمه ای (با  احتساب تعدیلات) و اندوخته سرمایه گذاری تشكیل شده تا زمان فوت. /// سرمایه بیمه حیات: عبارت است از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه در انتهای مدت بیمه نامه.

 
اندوخته سرمایه گذاری چیست؟

logoمبلغی است که هر ساله پس از کسر حق بیمه پوششهای بیمه ای و سایر هزینه ها از حق بیمه پرداختی بیمه گذار، تشكیل و با اندوخته سرمایه گذاری دوره های قبل، و همچنین تخصیص سود روزشمار انباشته می گردد.

 
ارزش بازخریدی چیست؟

logoبازخرید راهی است برای پایان دادن به قرارداد قبل از موعد اتمام دوره آن است و بر اساس آن، بیمه گذار حق دارد بیمه نامه را طبق محاسبه ای که از طرف شرکت به عمل خواهد آمد، بازخرید نماید. بیمه گر نیز مکلف است که ارزش بازخرید بیمه نامه را پس از کسر هزینه های انجام شده با رعایت شرایط بیمه نامه صادره پرداخت نماید.

مقررات با خرید در مورد بیمه نامه هایی اعمال می شود که دارای اندوخته سرمایه گذاری است و در تعیین مبلغ بازخرید هزینه های مستهلک نشده بیمه گر از اندوخته ریاضی قراردارد کسر می شود.
ارزش بازخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری در سالهای اول تا پنجم به ترتیب معادل 90، 92، 94، 96، 98 و در سال ششم و بعد از آن معادل 100درصد اندوخته سرمایه گذاری پس از کسر هزینه های وصول نشده خواهد بود.

 
بیمه نامه معوق چیست؟

logoبه بیمه نامه ای اطلاق می گردد كه متناسب با نحوه پرداخت حق بیمه، از تاریخ سررسید اولین قسط پرداخت نشده آن گذشته باشد، مشروط براینكه اندوخته بیمه نامه روند كاهشی داشته و صفر نباشد.

 
بیمه نامه معلق چیست؟

logoبه بیمه نامه ای اطلاق می گردد كه متناسب با نحوه پرداخت حق بیمه، معوق بوده و مبلغ اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه به صفر رسیده باشد (در حالات خاصی نظیر شرایط جنگ، پوششهای بیمه ای، بدون توجه به نحوه پرداخت حق بیمه و اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه،معلق خواهد شد) 

 
ریسک های تحت پوشش کدامند؟

logoفوت ناگهانی و غیر منتظره: (ریسک فوت): این ریسک مخصوصا در مورد فوت سرپرست و نان آور خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از خانواده ها، حیات اقتصادی خانواده به وجود نان آور آن وابسته است و با فوت ناگهانی او، اعضای دیگر از حمایت های مادی و معنوی وی محروم می شوند، درآمدهای حاصل از فعالیت و کسب و کار وی نیز قطع می شود و خانواده تحت شرایط و آسیبهای سخت اقتصادی و به طبع آن اجتماعی قرار می گیرد.

logoطول عمر بیش از حد انتظار (ریسک حیات): در مقابل خطر فوت این خطر قراردارد که در آن فرد و خانواده، در اثر طول عمر بسیار زیاد وی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرند. دلیل این امر آن است که با افزایش سن و رسیدن دوران بازنشستگی و کهولت سن، درآمد افراد کاهش می یابد و در مقابل، هزینه های او نیز به دلیل افزایش هزینه های درمانی ناشی از بیماری ها و مشکلات پیری با افزایش روبروست.

 
شرایط سنی آزمایشات پزشکی چه مقدار است؟

logoپیشنهاد ارایه شده از طرف نمایندگان و مشاورین فروش و تائید آن توسط پزشک معتمد شرکت بیمه و تائید آن توسط کارشناس صدور بیمه نامه اساس قرارداد را تشکیل می دهد.

در صورت نیاز به آزمایش پزشکی به تشخیص پزشک معتمد بیمه پارسیان کلیه هزینه های مربوط به آزمایش پزشکی در صورت صدور بیمه نامهبه عهده بیمه پارسیان خواهد بود. در سال 94 شرایط آزمایشات به قرار زیر است

شرایط سنی آزمایشات بیمه عمر پارسیان

اگر نیاز به تست سلامت و آزمایش پزشکی داشته باشید :

1- به صورت آنلاین یک معرفی نامه برای حضور در مرکز پزشکی برایتان ایمیل می شود.
2- برگه ایمیل شده را به همراه کارت ملی به مرکز پزشکی مراجعه می نمایید و تمام آزمایشات شما به رایگان انجام می شود.
3- پزشکان معتمد جواب آزمایشات شما را به همکاران ما و سپس به شرکت بیمه پارسیان ارسال می کنند.

مراحل صدور آنلاین بیمه عمر پارسیان

بعد از اینکه پزشکان نظر خود را ارائه کردند:
** اگر در سلامتی کامل باشید: بدون هیچ تغییری بیمه نامه برای شما ارسال خواهد شد.
** اما اگر در بعضی از آزمایشات نتایج مطلوب نباشد: ممکن است که اضافه نرخ بگیرید. یعنی: یا حق بیمه خود را افزایش دهید و یا مبلغ سرمایه فوت و یا حادثه خود را کم کنید.

 

 
شرایط سنی تهیه بیمه نامه چه مقدار است؟

logoبیمه شده می تواند از بدو تولد تا 65 سالگی بیمه عمر گردد. حداقل مدت بیمه نامه 5 سال است. مجموع سن بیمه شده بعلاوه مدت بیمه نامه حداکثر 70 سال می باشد. مثلا کسی که 25 سال سن دارد می تواند تا 70 سالگی یعنی معادل 45 سال بیمه شود.

 
شرایط سنی خانواده را برای چه می پرسید؟

logo اساس قرارداد پرسش هایی است که درون پرسشنامه مطرح شده و هر یک از سوالات مطرح شده در نرخ حق و ضریب فوت بیمه تاثیر گزار می باشد. مثلا سلامت یا عدم سلامت اعضای درجه یک خانواده از نظر وراثتی از طرف پزشک معتمد بیمه پارسیان بررسی و ضریب فوت متناسب با آن پیشنهاد می شود.

سن، اعضای خانواده و وضعیت سلامتی بیمه شده

 
اقساط بیمه نامه چگونه پرداخت می شود؟

logoبرای رفاه حال بیمه گذاران محترم امکان پرداخت اینترنتی در دسترس می باشد. مشتریان می توانند با مراجعه به آدرس پرداخت الکترونیکی اقساط بیمه عمر  به بخش پرداخت اینترنتی اقساط بیمه عمر پارسیان وارد شده و از طریق کارت های اعتباری بانکی عضو شتاب حق بیمه های خود را پرداخت نمایید.

لازم به ذکر است کد مشتری عددی 17 رقمی است که بر روی دفترچه اقساط حق بیمه درج شده و هر قسط منحصر به فرد است. این کد را باید بدون خط فاصله در کادر مورد نظر درج گردد. پس از درج کد و ورود به بخش پرداخت، اطلاعات عمومی بیمه نامه مشتری و اطلاعات قسط مورد نظر در کادر پایین نمایش داده می شود. با انتخاب گزینه پرداخت، بیمه گذار وارد سایت تجارت الکترونیک پارسیان شده و برای پرداخت اینترنتی داشتن رمز اینترنتی کارت ( رمز دوم ) ضروری است.

همچنین می توانید فایل راهنمای پرداخت اقساط بیمه عمر را دانلود و مشاهده بفرمایید

 
آیا می توان حق بیمه را به صورت سالیانه و یا یکجا پرداخت نمود؟

logoبله در این صورت هیچ هزینه ای بابت تقسیط حق بیمه کسر نخواهد شد و بیمه گذار سود بیشتری را به خاطر بهره مندی از سود روز شمار به دست خواهد آورد.

 
درصورت تاخیر در پرداخت چگونه عمل می شود ؟

logoبا توجه به ماهیت بلند مدت بیمه های عمر انفرادی و لزوم پیگیری اقساط بیمه گذاران و همچنین مطابق مفاد و شرایط عمومی بیمه نامه، اقساط بایستی در سررسیدهای مندرج در دفترچه اقساط پرداخت گردد. به عنوان یک اصل کلی جاری شدن پوشش بیمه ای در کلیه بیمه ها منوط به وصول حق بیمه در ابتدای دوره پوشش می باشد.

تعویق در پرداخت حق بیمه موجب تغییر وضعیت بیمه نامه به حالت "حق بیمه معوق" شده و طبیعتآ اولین اثر معوق شدن حق بیمه بیمه نامه، قطع پوشش بیمه ای برای بیمه شده و محرومیت استفاده کنندگان از منافع بیمه ای خواهد بود. عدم پرداخت حق بیمه در مرحله اول منجر به " حق بیمه معوق " و در مرحله دوم منجر به " معلق شدن " بیمه نامه شده و در نتیجه پوشش های بیمه نامه مذکور از اعتبار ساقط می گردد.

logoشرایط یک بیمه نامه عمر با حق بیمه معوق به شرح زیر است :

 روش پرداخت ماهانه : اگر 3 ماه و بیشتر از تاریخ سررسید آخرین قسط پرداخت شده گذشته باشد ، بیمه نامه معوق به حساب می آید.
روش پرداخت سه ماهه : اگر 5 ماه و بیشتر از تاریخ سررسید آخرین قسط پرداخت شده گذشته باشد ، بیمه نامه معوق به حساب می آید.
روش پرداخت شش ماهه : اگر 8 ماه و بیشتر از تاریخ سررسید آخرین قسط پرداخت شده گذشته باشد ، بیمه نامه معوق به حساب می آید.
روش پرداخت سالانه : اگر 3 ماه و بیشتر از تاریخ سررسید آخرین قسطی که هنوز پرداخت نشده گذشته باشد ، بیمه نامه معوق به حساب می آید. (یعنی در حدود 14 ماه و بیشتر از سررسید آخرین قسط پرداخت شده گذشته باشد.)

 
آیا می توان سرمایه بیمه عمر را افزایش و یا کاهش داد؟

logoبیمه گذارمی تواند پس از گذشت یک سال از شروع بیمه نامه تقاضای تغییرات سرمایه و مدت بیمه را نماید

 
شرایط لازم جهت دریافت وام چیست؟

logo• بیمه گذار کلیه حقوق خود را نسبت به بیمه نامه عمر خود به عنوان وثیقه وام به بیمه گر منتقل می نماید.
• بیمه نامه دارای اعتبار و جاری باشد. بیمه نامه های فسخ شده، ابطال شده، بازخرید شده یا معلق مشمول دریافت وام نمی باشند.
• دو سال تمام از مدت بیمه نامه گذشته باشد.
• حق بیمه دو سال تمام پرداخت شده باشد.
• بیمه نامه دارای ارزش بازخرید باشد.
• بیمه نامه هیچگونه بدهی نداشته باشد. در صورت داشتن بدهی هنگام درخواست وام، بدهی باقیمانده بیمه نامه بایستی توسط بیمه گذار تسویه شود.
• بیمه شده قبلا وام دریافت نکرده باشد و یا در صورت اخذ وام قبلی، آن را به طور کامل تسویه کرده باشد.

به صورت تفصیلی این مطلب را بخوانید

 
نحوه بازپرداخت وام چگونه خواهد بود ؟

logoدر بیمه های عمر و سرمایه گذاری، بیمه گذار به استناد ماده 26 آیین نامه شماره 13، می تواند پس از پرداخت حداقل دو سال تمام حق بیمه تا 90 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه درخواست وام نماید و بیمه گر متعهد به پرداخت آن است. نرخ سود وام مورد نظر، 4% بیش از نرخ علی الحساب تضمینی بیمه نامه و ترتیب بازپرداخت آن نیز با توافق طرفین معین خواهد شد. حداکثر زمان برای بازپرداخت وام، 4 سال خواهد بود.

 
آیا اشخاص بیمار نیز می توانند تحت پو شش این بیمه نامه قرار گیرند؟

logoبرخی از بیماری ها با نظر پزشک و دریافت حق بیمه اضافی قابل بیمه شدن می باشد ولی بیماری های لاعلاج قابل بیمه شدن نمی باشد. در عین حال برای اینکه بیمه گر و بیمه گذار با مشکل مواجه نشوند بهتر است پرسش نامه با دقت مطالعه و تکمیل گردد.

 
بیماری های استثناء شده در بیمه نامه های عمر :

در صورتی که بیمه شده به یکی از بیماری های زیر مبتلا باشد، امکان صدور بیمه نامه برای ایشان وجود ندارد. در صورت عدم اظهار ابتلا به این بیماری ها در زمان انعقاد قرارداد، چنانچه شرکت بیمه در طول مدت قرارداد از موضوع آگاهی یابد، بیمه نامه عمر مورد نظر را فسخ کرده و در صورت اطلاع از کتمان عمدی، قرارداد باطل می گردد .

کرونری آرتری بای پس گرافت ( cabg )، اچ آی وی ( hiv )، دیابت کنترل نشده، هپاتیتc، انواع بد خیمی ها در 5 سال اول زندگی، لوپوس ( sle ) سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری های دریچه ای قلب به جز پرولاپس میترال، نارسایی قلب، نارسایی کلیوی، سیروز کبدی، تالاسمی ماژور، اختلالات روانی شدید ( افسردگی ماژور، اسکیزوفرنی )، عقب افتادگی ذهنی، پارکینسون، بیماری کره وآتتور، ام اس ms، حاملگی و تایک ماه پس از زایمان، آمپوتروفیک لتراک اسکروریس ( als )، کم خونی تیمفوپلاستیک حاد ( all )، تترالوژی فالوت، آنژین صدری (anstable angine)، سندروم کوشینگ، سیستیک فاییروزیس، نابینایی هر دو چشم، اختلالات شخصیتی، پمفیگوس ولگاریس، آنوریس شریان آئورت، اقدام به خودکشی .

 
کدام بیماریها تحت پوشش می باشد ؟

logoدر این بیمه تکمیلی، بیمه گر متعهد می شود که بیمه شده 6 ماه پس از انعقاد بیمه نامه، به یکی از بیماری های خاص مبتلا گردد و این امر منجر به بستری شدن در بیمارستان گردد، بخشی از هزینه های مربوط به درمان را تا سقفی معین بپردازد.
بیماری های خاص تحت پوشش شامل: انواع سرطان ها، سکته مغزی، سکته قلبی، اعمال جراحی عروق کرونر و پیوند اعضای اصلی بدن و سایر بیماری هایی که در لیست بیماری های خاص توسط بیمه گر تعیین شده، می باشند.
هماهنطور که قبلا جزء شرایط اصلی بیمه نامه های عمر عنوان شد؛ سرمایه تنها در صورت فوت و یا در انقضای مدت بیمه قابل پرداخت است ولی این پوشش به بیمه شده و خانواده اش کمک می کند که هنگام بیماری (زمانی که قادر به دریافت سرمایه نیستند!) بتوانند بخشی از هزینه های سنگین این بیماری ها را تامین کنند.
  در صورت داشتن این پوشش اضافی، چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه به یکی از بیماری های خاص مشمول بیمه نامه، دچار شود که منجر به بستری شدن در بیمارستان گردد، می تواند تا 30 درصد سرمایه فوت مشروط بر آنکه از سقف خاصی (در حال حاضر تا 30 میلیون تومان) تجاوز نکند، تحت پوشش قرار گیرد. به این سقف پوشش سرمایه امراض خاص نیز اطلاق می شود.
این پوشش از سن 20 سالگی تا 59 سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می دهد.

 
مدارک لازم جهت پوشش از کار افتادگی را نام ببرید؟

logoدر صورت از کار افتادگی علاوه بر مدارک تاییدیه پزشکی قانونی و مراجع ذی صلاح نظریه و مدارک مورد درخواست پزشک معتمد بیمه گر نیز لازم می باشد.

در این پوشش اضافی، بیمه گر متعهد می گردد در صورت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه  بیمه شده طی مدت بیمه نامه (شامل هر گونه قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد) حسب درصد از کار افتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است سرمایه نقص عضو بر اساس یک برابر سرمایه فوت به هر علت و فوت در اثر حادثه (هر کدام که کمتر باشد) و تا سقف 50 میلیون تومان تعیین می گردد.

 
 پوشش از کارافتادگی در چه صورتی پرداخت می شود؟

logoدر صورتیکه بیمه گذار و بیمه شده شخص واحدی باشد.

 
آیا میتوان از محل سود بیمه عمر برداشت کرد؟

logoبه دو صورت می توان از سود بیمه عمر برداشت کرد: الف : برداشت نقدی ب : برداشت وام (90% کل سود انباشته را می توان بصورت وام دریافت کرد)

 
نحوه تخصیص سود سالیانه به حق بیمه پرداختی به چه صورت است؟

logoبیمه پارسیان از محل حق بیمه، بیمه های عمر و سرمایه گذاری در پروژه های مختلف سرمایه گذاری نموده و بصورت سالیانه پس از برگزاری مجمع شرکت و تصویب تراز سالیانه سود سرمایه گذاریها، از محل حق بیمه عمر بیمه گذاران، درصد سود بیمه نامه را بصورت مکتوب به آدرس بیمه گذار ارسال می کنند. این سود اعلام شده به بیمه گذار تعلق دارد و هر لحظه که اراده کند می تواند آنرا بصورت نقد یا وام برداشت کند.

 
مدارک لازم جهت گرفتن سرمایه را نام ببرید؟

logoبه صورت کامل می توانید فرم شرایط عمومی بهره مندی از منافع بیمه نامه های عمر انفرادی را دانلود و مشاهده فرمایید

 
غرامت فوت در وجه چه کسی پرداخت می شود ؟

logoبیمه گذار موظف است هنگام خرید بیمه نامه، ذینفع ( استفاده کننده یا استفاده کنندگان ) را تعیین نماید و در صورت مشخص نبودن استفاده کنندگان سرمایه بیمه نامه به نسبت مساوی بین وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد .

• در صورت نوشتن عبارت وراث قانونی در این بخش، پرداخت سرمایه به استفاده کنندگان مشمول انحصار وراثت بوده و تا زمان تعیین کلیه وراث قانونی به تاخیر خواهد افتاد. لذا حتی الامکان از نوشتن عبارت وراث قانونی به جای مشخصات کامل استفاده کنندگان ( مگر به اصرار بیمه گذار) خودداری شود.

دریافت مزایا برای بیمه گذار و یا وراث قانونی بیمه عمر پارسیان

نکته: وراث از نظر قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:
1 – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
2 – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها
3 – وراث طبقه سوم که عبارتنداز: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آن ها
  برای هر دو نوع استفاده کننده می توان چند نفر با درصدهای مختلف از سهم سرمایه و یا یک نفر با 100% سهم را معرفی کرد و یا اینکه به استفاده کننده ها اولویت داد. به این صورت که یک یا چند نفر را به عنوان استفاده کننده اول معرفی (با مجموعه سهم 100%) و یک یا چند نفر دیگر با اولویت دوم را انتخاب کند ( با مجموعه سهم 100 %) تا در صورت فوت همه استفاده کنندگان اولیه (اولویت اول)، سرمایه بیمه نامه به اولولیت دوم تعلق گیرد. درج ترتیب اولیت با شماره های اولویت 1، 2 و ... در ستون اولویت الزامی است.

 
در صورت فوت و یا جمع شدن نمایندگی بیمه، تکلیف بیمه نامه های صادره آن نمایندگی چه می شود؟

logoکلیه تعهدات بیمه ای و بیمه نامه های نمایندگی ها زیر نظر بیمه پارسیان بوده و با ارایه شماره بیمه نامه به هر یک از نماینگان بیمه و یا امور نماینگان بیمه پارسیان می توان آدرس نمایندگی، نماینده جایگزین و یا شعبه ای که کار این نمایندگی را پیگیری می نماید را جستجو و پیدا نمود.

 
آیا بیمه ی عمر شامل بیمه ی خدمات درمانی و تکمیلی هم می شود؟

logoخیر، بیمه خدمات درمانی را باید شخصا و یا زیر نظر اداره و سازمانی درخواست کنید و بیمه درمان تکمیلی هم یک بیمه گروهی بوده و به صورت انفرادی صادر نمی شود.

 
من بیمه تامین اجتماعی دارم، چرا باید بیمه عمر و سرمایه گذاری بخرم؟

logoدر اول اینكه بیمه های اجتماعی از جمله تامین اجتماعی و خدمات درمانی، ماهیت درمانی دارند یعنی عمدتاً حق بیمه های پرداختی شما صرف هزینه های درمانی میشود و تفاوت بسیاری با بیمه عمر و سرمایه گذاری دارند. شما میتوانید بیمه عمر و سرمایه گذاری را به عنوان مكمل بیمه های تامین اجتماعی خریداری كنید.

در ثانی در صورت فوت فرد در بیمه تامین اجتماعی غیر از مبلغ ناچیزی از هزینه كفن و دفن (معادل یک ماه حقوق متوفی) پولی به بازماندگان پرداخت نمی شود، در حالیكه در بیمه عمر و سرمایه گذاری چنانچه خدای ناكرده اتفاقی برای بیمه گذار بیافتد حتی اگر یك قسط از حق بیمه را هم پرداخت كرده باشد، علاوه بر پرداخت سرمایه فوت ، چنانچه پوشش فوت بر اثر حادثه هم خریداری شده باشد، تا ۳ برابر سرمایه فوت، به بازماندگان پول پرداخت می گردد.  در حالیكه در بیمه تامین اجتماعی ، حقوق به بازماندگان تحت شرایط خاص (به همسر بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر متوفی، فرزند، پدر و یا مادر وی پرداخت می‌شود) انتقال می یابد.

همچنین حق بیمه های پرداختی شما به سازمان تامین اجتماعی قابلیت بازخریدی ندارد. شما ۷% حقوق دریافتیتان را ماهیانه بابت  حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت میكنید، اگر استفاده ای هم از آن نكنید نمیتوانید مبالغ پرداختی خود را بازخرید كنید. در حالیکه در بیمه عمر و سرمایه گذاری، حق بیمه های پرداختی شما برخلاف تامین اجتماعی امکان بازخریدی داشته  و در پایان دوره به همراه سود با بهره مرکب محاسبه می شود و به صورت یکجا و یا مستمری قابل دریافت می باشد .

 
حقوق بازنشستگی از محل عمر چه تفاوتی با حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی دارد؟

logoدر مدت 20 سال حقوق دریافتی بیش از حقوق دریافتی با سابقه 30 ساله تامین اجتماعی است.
جمع حق بیمه پرداختی 20 ساله بسیار کمتر از 30 سال تامین اجتماعی است.
نیاز به اشتغال در محل یا تایید بازرس تامین اجتماعی نمی باشد و مناسب برای خانم های خانه دار یا کودکان و نوزادان.
حقوق تامین اجتماعی فقط برای شخص بازنشسته، یا همسر و فرزندان مجرد متوفی شامل می گردد ولی حقوق بیمه عمر مادام العمر و به استفاده کننده مشخص شده در بیمه نامه تعلق گرفته و قابل انتقال به وراث است.

 
آیا میتوان سود نهایی بیمه عمر را تبدیل به حقوق بازنشستگی نمود؟

logoاستفاده کننده یا استفاده کنندگان حیات یا فوت بیمه نامه می توانند سرمایه یا سود انباشته متعلقه را بصورت یکجا دریافت نکنند و سود ماهیانه آنرا بصورت حقوق بازنشستگی گرفته و اصل سرمایه کاهش پیدا نکند.

 
بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح سالمندان چیست؟

logoبرای مبلغ و مقدار پرداخت حق بیمه: بستگی به جیب شما دارد. هر چقدر بیشتر باشد به مراتب تمام مزایا نیز که ضریبی از مبلغ می باشد افزایش می یابند.

طرح سالمندان بیمه عمر پارسیان
طرح سالمندان بیمه عمر پارسیان

هزینه آزمایشات اعم از غربالگری و عمومی به عهده بیمه گذار می باشد.
آزمایشات غربالگری عبارت است از :
1- آقایان:  كولونسكوپی، آندوسكوپی  و  PSA
2- بانوان: كولونسكوپی، آندوسكوپی، ماموگرافی و پاپ اسمیر.
  در صورتی که بیمه شده آزمایشات غربالگری را از قبل انجام داده باشد و بیشتر از ١ سال از انجام آن نگذشته باشد، در صورت ارائه به بیمه گر مبنای ارزیابی پزشكی برای بیمه شده قرار خواهد گرفت.
  در صورتی که بیمه شده آزمایشات غربالگری را ارائه نماید و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر قرار گیرد، آزمایشات عمومی برای بیمه شده، از طرف بیمه گر درخواست می گردد.
  بیمه گر در پذیرش و عدم پذیرش بیمه شده در طرح سالمندان مختار می باشد.
  در محاسبات طرح بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری سالمندان، به منظور تکریم سالمندان محترم هزینه بیمه گری صفر در نظر گرفته شده است.
  سایر موارد مشابه بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری عادی می باشد.

 
آیا می توان ذینفعان قرارداد را حذف و یا اضافه کنم؟

logoبله. بایستی فرم الحاقیه را پر کنید

 
چگونه می توان از محل سود انباشته بیمه نامه ضمانت نامه گرفت؟

logoبیمه گذار می تواند به پشتوانه سود انباشته خود در بیمه نامه، برای تضمین شرکت در مناقصات یا اخذ وام از موسسات مالی و اعتباری، بدون ضامن ضمانت نامه اخذ نماید.

 
آیا یک شخص می تواند چند بیمه عمر از شرکت های مختلف بیمه ای داشته باشد؟

logoمحدودیتی در تعداد بیمه نامه برای هر شخص وجود ندارد ولی محدودیت سرمایه عمر وجود دارد. لذا بیمه شده بایستی بیمه نامه های قبلی و در جریان صدور را به شركت بیمه ای كه قصد دریافت بیمه نامه جدید از آن دارد را اعلام نماید.

 
 آیا بیمه پارسیان ملزم به پرداخت تعهدات خویش فقط در ایران است؟

logoخیر، بیمه های اشخاص محدودیت زمانی یا مكانی ندارند یعنی در مدت اعتبار بیمه نامه بیمه شده در هر نقطه از كره زمین باشد و حادثه و خطر وقوع یافته جزء استثنائات بیمه نامه نباشد تحت پوشش خواهد بود، در موردی كه بیمه شده خارج از مرزهای جغرافیایی كشور باشد باید مدارك و مستندات فوت شخص به تایید سفارت یا حافظ منافع ایران در آن كشور برسد و سپس جهت دریافت غرامت به اداره خسارت شركت بیمه تحویل شود.

 
برای مشاوره درباره مسائل مالی بیمه نامه چه باید کرد؟

logoبا توجه به اینکه جدول تعهدات مالی و سود سالیانه هر شخص بستگی به شرایط درخواستی و سن او دارد لذا خواهشمند است جهت دریافت مشاوره و جدول درخواستی خود با وارد کردن اطلاعات خود در منوی"استعلام بیمه عمر و سرمایه گذاری" بهترین شرایط مالی را با توجه به مشخصات خود می توانید مشاهده فرمایید.

با توجه به اینکه بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از اساسی ترین نیازهای بشر بوده و می باشد و بر اساس مدارک باستانی بدست آمده قدمت 400 ساله دارد لذا برای احاطه بر کلیه جوانب تهیه چنین بیمه نامه مهمی از مشاوره رایگان ما آن استفاده نمایید تا به امید خدا در بخش حیات و ممات از بهترین پوششها خوردار شوید.

 
اگر کسی اطلاعات پرسشنامه را به غلط پر نماید چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

logoدر صورت ارایه اطلاعات غلط بیمه گر به ارایه نرخ دچار اشتباه خواهد شد که اگر این اظهارات از روی عمد باشد بیمه نامه باطل خواهد شد و حق بیمه پرداختی قابل استرداد نخواهد بود و در صورتیکه این اظهارات از روی سهو و ناآگاهی باشد فقط ذخیره ریاضی و یا ارزش بازخریدی بیمه نامه قابل استرداد خواهد بود.
لذا خواهشمند است در پر کردن پرسشنامه دقت لازم را مبذول فرمایید.

 
تهیه بیمه نامه از طریق این سایت چه مزایایی دارد؟

logoاطلاع رسانی از وضعیت بیمه نامه زمان تمدید
ارائه یک نام کاربری و پسورد برای دسترسی به دفتر کاری

مشاهده اقساط پرداخت شده، مشاهده سودهای تضمینی و علی الحساب سالیانه و ماهانه


مشاهده کلیه اطلاعات و صدور الحاقیه برای تغییرات آتی در بیمه نامه


پرداخت اینترنتی حق بیمه از طریق کلیه کارتهای شتاب


امکان ثبت درخواست بیمه عمر بصورت اینترنتی با مشاوره همزمان رایگان


ما هرگز پس از دریافت حق بیمه شما را فراموش نمی کنیم بلکه بعنوان مشاور متخصص برای حل کلیه مشکلات بیمه ای در خدمتتان خواهیم بود.

 
اعتبار این بیمه نامه چیست ؟ ( از کجا معلوم که پس از مدت 10 سال یا 30 سال پول ما را پس بدهند)

logoفعالیت بیمه پارسیان به استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران به موجب پروانه شماره 5200 مورخ 28/2/1382 و اخذ مجوز فعالیت در انجام كلیه امور بیمه های بازرگانی اعم از بیمه های اموال، مسئولیت و اشخاص می باشد. درحال حاضر بیمه پارسیان از نظر سرمایه (یک هزارو دویست میلیارد ریال) و سهم بازار بیمه های خصوصی، بزرگترین بیمه خصوصی ایران محسوب می گردد.

 
بعد از مدت پنج الی ده سال ارزش پول کاهش می یابد و سرمایه انتخابی ارزش انچنانی ندارد؟

logoدرست است که ارزش پول طی سالیان متمادی کاهش خواهد یافت ولی باید در نظر داشت ارزش اقساط پرداختی نیز طی این سالها کاهش خواهد یافت و برای غلبه بر این موضوع می توان سالیانه با افزایش نرخ تورم (5-10-15-20-25 درصد) سرمایه را نیز افزایش داد. ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت که این پس انداز تحت پوشش بیمه است و در صورت حادثه می توان خود و یا بازماندگان از پوششهای آن استفاده کنیم.

 
چرا ما باید پس انداز کنیم که بازماندگان استفاده کنند؟

logoما حداقل روزی هشت ساعت کار می کنیم که خود و خانواده در رفاه زندگی کنیم، تا بحال یتیمی را نوازش نکرده اید که متاثر شده باشید از اینکه چرا خانواده اش در هنگام حیات و توانایی کار کردن فکری برای آینده فرزندش نکرده است، گاهی اوقات تصور می کنیم اگر روح ما نظاره گر چنین صحنه ای باشد که از فرزند ما چنین سوالی شود و با ترحم به او نگریسته می شود چه احساسی پیدا خواهیم کرد؟!

سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان خیر الدنیا و خیر الاخره می باشد یعنی با صرفه جویی اندک در برخی از مخارج غیر ضروری در صورت حیات خود استفاده می کنیم (مسافرت، تحصیل، ازدواج فرزندان، زیارت و امور خیریه) و در صورت فوت نیز بازماندگان از مواهب آن بهره مند خواهند نمود.

 
من آنقدرپول دارم که خودم وخانواده ام هیچ احتیاجی به پس انداز ندارند ؟

logoمتاسفانه این سوالی است که بسیاری از افراد مرفه به آن فکر می کنند و فراموش کرده ند که اگر امروز مرفه اند نتیجه پس انداز کردن خود و یا اجدادشان می باشد و ندیده اند فرزندانی را که در نتیجه عدم آموزش پس انداز و سرمایه گذاری یک شبه بخش اعظمی از سرمایه پدر را بر باد داده اند.

نمی گوییم بهترین راه برای آموزش پس انداز به فرزندان بیمه عمر است ولی با اطمینان می گوییم یکی از بهترین راهها سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری است. چه لذتی خواهید برد اگر خودروئی که جوان بیست و پنج ساله شما خریداری می نماید حاصل صرفه جویی در پول تو جیبی خودش از سن پانزده سالگی باشد؟

 
چه زنده باشم چه مرده به چه صورت اصل و فرع و سود سرمایه ام را پس می دهید؟

logoبه طور کلی، پرداخت سرمایه به انقضای بیمه نامه بستگی دارد و هر بیمه نامه به دو صورت منقضی می شود:

 1- فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه
2- حیات بیمه گذار در انتهای مدت بیمه نامه
در هر دو صورت، سرمایه پرداختی بیمه در انقضای بیمه نامه، (تاریخ فوت یا پایان مدت بیمه نامه) به یکی از 3 حالت زیر قابل پرداخت است:
یکجا: در این حالت تمام سرمایه بیمه به صورت یکجا به استفاده کنندگان بیمه نامه (فوت یا حیات) پرداخت می شود تا بتواند مشکلات و نارساییهای مالی خود را که به صورت ناگهانی ایجاد شده است، برطرف نمایند.
مستمری برای مدت معین: در این حالت پس از انتقضای بیمه نامه، مبلغ سرمایه بیمه به صورت یک مستمری قطعی و با در نظر گرفتن عامل نرخ بهره، با دوره مشخص به صورت های ماهانه، سالانه یا مقاطع زمانی دلخواه به استفاده کنندگان قابل پرداخت است. در این روش به دلیل قطعی بودن پرداخت مستمری، مبلغ آن تحت هر شرایطی به بیمه شده یا استفاده کنندگان پرداخت می شود و اگر احیانا در خلال پرداخت مستمری، فرد مستمری بگیر فوت نماید پرداخت آن تا پایان دوره معین به بازماندگانش ادامه خواهد یافت.
مستمری مادام العمر: در این حالت پس از انقضای بیمه نامه، مبلغ سرمایه بیمه به صورت یک مستمری به صورت های ماهانه، سالانه یا مقاطع زمانی دلخواه به مستمری بگیر قابل پرداخت است. در این روش پرداخت مستمری مشروط به حیاط شخص مستمری بگیر بوده و در صورت فوت وی پرداخت مستمری قطع خواهد شد. بدیهی است در محاسبات این نوع مستمری امید به زندگی مستمری بگیر و همچنین نرخ بهره دخیل خواهد بود.

 
مزایای بیمه عمر نسبت به نظام بانکی چیست ؟

logoالف – در نظام بانکی با تغییر سیاست بانک مرکزی سود نیز تغییر می نماید ولی در بیمه عمر و پس انداز در هر شرایطی سود هیچ گاه کاهش نمی یابد و فقط در صورت تشکیل منافع افزایش خواهد یافت.
ب – بیمه عمر و سرمایه گذاری، پس اندازی منظم و سیستماتیک و البته اجباریست که پس انداز بانکی چنین خاصیتی ندارد.
ج - با وجود اینکه در نیمه اول بیمه نامه در صورت باز خریدی مقداری از سرمایه پرداختی بعنوان حق بیمه عمر و هزینه های بیمه گری کسر می گردد ولی این خود باعث می شود باز خریدی این بیمه نامه آخرین تصمیم باشد.
د - وام در سیستم عمر و پس انداز در عرض بیست دقیقه و بدون هیچ تشریفاتی پرداخت می شود ولی در نظام بانکی ...
ه - مهمتر از همه اینکه در هیچ بانکی عمر انسان در برابر کل پس انداز احتمالی باضافه سود آن بیمه نخواهد شد که در بیمه عمر و پس انداز چنین امری امکان پذیر می باشد.

 end

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان