بیمه حوادث و سرنشین بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه حوادث و سرنشین بیمه پارسیان

بیمه حوادث و سرنشین بیمه پارسیان

 

سرنشین در مورد راننده یا افرادی است كه شخص ثالث محسوب نمی شوند اما در حادثه اتومبیل دچار زیان و خسارت می شوند.
افرادی كه از طریق بیمه شخص ثالث نمی توانند غرامت و هزینه های پزشكی دریافت كنند، از طریق بیمه حوادث سرنشین می توانند این مشكل را حل نمایند و غرامت دریافت كنند و هزینه های پزشكی خود را نیز از شركت بیمه پارسیان دریافت دارند.

 

 

تعریف سرنشین در بیمه پارسیان

سرنشین شخصی است كه در زمان حادثه داخل اتومبیل بیمه شده باشد، اعم از اینكه اتومبیل در حال حركت باشد و یا در حال توقف. سرنشین وسیله نقلیه به معنی عام شامل راننده، كمك راننده و مسافر وسیله نقلیه است.
بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی ( شخص ثالث ) معمولا همراه بیمه حوادث سرنشین و راننده صادر می شود و علت آن هم همانطور كه ذكر شد، پوشش بیمه ای استثنائات بیمه شخص ثالث توسط بیمه حوادث سرنشین است در واقع با این بیمه نامه كلیه اشخاص ثالث و همچنین سرنشینان اتومبیل بیمه هستند.

 بیمه حوادث سرنشین پارسیان همانند بیمه بدنه، جزء بیمه های اختیاری است.

download

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان