بیمه اظهار نامه ای پارسیان

www.parsian.center  بیمه اظهار نامه ای پارسیان

بیمه نامه های اظهار نامه ای (شناور)

 

 با توجه به تغییرات در میزان موجودی انبارها، صاحبان كالا و تولید كنندگان نیاز به بیمه نامه ای دارند كه به وسیله آن بتوانند نوسانات در موجودی را تحت پوشش قرار دهند. بیمه نامه اظهار نامه ای، پاسخی برای این نیاز می باشد.

در بیمه نامه اظهار نامه ای، فرد در ابتدای دوره حداكثر موجودی كه ممكن است در طول مدت اعتبار بیمه نامه در انبار باشد را برآورد كرده و اعلام می كند و مبلغی را به عنوان علی الحساب پرداخت می نماید. سپس در پایان هر ماه میزان واقعی موجودی را كتباً اعلام می نماید. در پایان اعتبار بیمه نامه، حق بیمه قطعی این بیمه نامه بر اساس میانگین موجودی ها در طول سال محاسبه و تسویه می گردد.

 

 

 download pdf
download pdf download excel

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان