بیمه مرهونات بانكی بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه مرهونات بانكی بیمه پارسیان

بیمه مرهونات بانكی بیمه پارسیان

 

 

 دریافت وام از بانك ها منوط به ارائه بیمه نامه آتش سوزی می باشد. شركت بیمه پارسیان جهت رفاه حال شما با ارائه بیمه مرهونات بانكی متعهد می شود دارایی مرهونه شما را در صورت وقوع خطرات تحت پوشش بیمه های آتش سوزی، بیمه نماید.

 

 

 

download pdf
download pdf download excel

 

 

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان