بیمه عمر ساده بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه عمر ساده بیمه پارسیان

بیمه عمر ساده بیمه پارسیانما همواره نگران وضعیت خانواده خود هستیم و برای بهبود شرایط زندگی آنها تلاش می‌كنیم. مطمئنا زندگی بدون بیم و هراس لذت بیشتری خواهد داشت، اما خطرات و حوادث، بخش جدایی ناپذیر زندگی ماست. پس باید برای كاهش تبعات این خطرات و حوادث چاره‌ای اندیشید. همه ما بارها به كیفیت زندگی و سرنوشت خانواده خود، در صورتی كه ما را از دست بدهند، فكر كرده‌ایم. آیا برای كاهش این نگرانی‌ها راه حلی وجود دارد؟

بیمه عمر ساده زمانی برای شما بهترین گزینه است اگر:
1- نان‌آور خانواده‌تان هستید.

2- بدون شما، خانواده‌تان زندگی سختی خواهند داشت.
3- صاحب مشاغل پر مخاطره هستید.
4- بیمه‌ای با حداقل پوششها و كمترین هزینه را جستجو می‌كنید.

 

بیمه عمر ساده چیست؟

در ابتدا شما بر اساس نیازها و نحوه زندگی خود، تعیین می‌كنید كه در صورت بروز اتفاقی ناگوار، خانواده‌تان به چه میزان تامین مالی نیازمندند. سپس تصمیم می‌گیرید كه تا چه مدت می‌خواهید از این پوشش برخوردار باشید.

 در بیمه عمر ساده زمانی، شركت بیمه (بیمه‌گر)، شخص را برای مدتی معین با سرمایه‌ای مشخص تحت پوشش قرار می‌دهد و چنانچه شخص بیمه‌شده در طی مدت بیمه فوت كند، شركت بیمه، سرمایه تعیین شده در بیمه‌نامه را به صورت یكجا یا مستمری به وراث قانونی بیمه‌شده و یا استفاده‌كنندگانی كه قبلا از طرف او مشخص شده‌اند می‌پردازد.

تعهد شركت بیمه برای پرداخت سرمایه بیمه، تا پایان مدت بیمه‌نامه است. اگر بیمه‌شده در پایان مـدت در قید حیـات باشد، بیمـه‌گر تعهدی نسبت به وی نخواهـد داشت. در قبال این تعهد بیمه‌گر، بیمه‌گذار موظف است كه مبالغ حق‌بیمه را در طی مدت بیمه به بیمه‌گر پرداخت كند. پرداخت حق‌بیمه به صورت یکجا، سالانه، شش ماهه، سه ماهه و ماهانه قابل انجام است.
از مزایای این بیمه‌نامه می‌توان به جلوگیری از عواقب مادی از دست دادن سرپرست خانواده و تامین هزینه‌های فوت بیمه‌شده از قبیل كفن و دفن و ... نام برد.

 

ویژگی های عمر ساده زمانی پارسیان:

 
  تعیین سرمایه فوت از 10 میلیون ریال تا 2 میلیارد ریال
  تعیین حداقل و حداكثر سن بیمه شده از بدو تولد تا 65 سالگی
  بهره‌مندی از پوشش‌ بیمه‌ای از 5 تا 15سال. البته مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه نامه نباید از 70سال بیشتر باشد.
  تعیین سرمایه بیمه نامه و حق بیمه به صورت ثابت یا افزایشی (10% افزایش سالانه)
  پرداخت حق بیمه به صورت یكجا ، سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه ، ماهانه

 مزایای بیمه نامه عمر ساده پارسیان:

 
  پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه‌ شده به هر علت
  امكان افزایش سرمایه به میزان 10% در سال
  پرداخت سرمایه به صورت مستمری
  معافیت مالیاتی و معافیت از قوانین انحصار وراثت
  این بیمه نامه هیچ گونه پوشش اضافه‌ای ندارد.

 بیمه نامه عمر ساده زمانی با سرمایه ثابت:


  برای افرادی با سنین 30، 40 و 50 سال و قراردادهایی با طول مدت 5، 10 و 15 سال با سرمایه 10میلیون ریال جدول زیر حق بیمه‌های یكجا و سالانه را برای بیمه عمر ساده با سرمایه ثابت نشان می‌دهد.

 بیمه عمر ساده زمانی پارسیان با سرمایه ثابت   مثلا، شخص 30 ساله ای كه برای مدت 15 سال خود را در قبال سرمایه 20 میـلیون ریال بیمه عمـر با سرمایه ثابت می‌كـند، باید حق بیمـه سالانه‌ای معادل 96.582 ریال در ابتدای هر سال به بیمه‌گر بپردازد. پس از پرداخت اولین قسط حق بیمه توسط بیمه‌گذار، تعهدات بیمه‌گر جاری می‌شود.

 بیمه نامه عمر ساده زمانی با سرمایه افزایشی:

 
  برای افرادی با سنین 30، 40 و 50 سال و قراردادهایی با طول مدت 5، 10 و 15 سال با سرمایه 10میلیون ریال جدول زیر حق بیمه‌های یكجا و سال اول را نشان می‌دهد.

بیمه عمر ساده پارسیان با سرمایه افزایشی  مثلا، حق بیمه یكجای شخص 30 ساله ای كه برای مدت 10 سال خود را در قبال سرمایه 20 میـلیون ریال  بیمه عمـر ساده زمانـی با سرمایه افزایشی 10% می‌كـند، 374.438 ریال  و حق بیمـه سال اول وی 92.228 ریال است.

پیشنهاد بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری طرح انفرادی
download
گواهی اطلاع از شرایط عمومی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری
download

download pdf
download pdf

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان