بیمه باربری داخلی بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه باربری داخلی بیمه پارسیان

بیمه باربری داخلی بیمه پارسیان

 

 

 بیمه نامه‌های باربری داخلی یكی از بیمه‌نامه های باربری است كه صاحبان كالا جهت تحت پوشش قرار دادن محموله هایی كه مبدأ و مقصد حمل آنها یكی از شهرهای ایران می‌باشند، آن را تهیه می‌نمایند.

 

  خطرات تحت پوشش حمل و نقل داخلی در بیمه پارسیان

 

خطرات اصلی: آتش‌سوزی و حادثه وسیله نقلیه شامل: تصادف، تصادم، واژگونی و سقوط وسیله نقلیه
خطرات اضافی: كه بر حسب توافق و با دریافت حق بیمه اضافی هنگام صدور بیمه‌نامه به خطرات اصلی اضافه می شوند از قبیل خسارتهای ناشی از بارگیری، تخلیه، سرقت كل محموله به همراه وسیله نقلیه، آب دیدگی و سقوط كالای مورد بیمه از روی وسیله حمل.

 اسناد و مدارك لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت باربری داخلی


  اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
  بارنامه
  فاكتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه‌شده
  گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
  صورت مجلس یا گزارش كارشناسی شركت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت

download download pdf
download pdf

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

Cover