بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت ناشی از قرارداد بیمه پارسیان

 

 

به طور معمول طرفین یك قرارداد ممكن است بطور غیر عمد یا سهواً باعث زیان دیگری شوند.
بیمه مسئولیت ناشی از قرارداد پارسیان خسارت‌های جانی و یا مالی ناشی از مسئولیت بیمه‌گذار وارد به طرف قرارداد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

 

 

 

download pdf
download pdf

 

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان