بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه پارسیان

 

 

 

هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممكن است خسارات جانی و مالی به افراد مرتبط با حرفه خود وارد نماید. بیمه‌های مسئولیت مدنیِ حرفه‌ای، ضامنی برای جبران خسارات ناشی از شغل و حرفه افراد می‌باشند. مانند:

 

 

 

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه پزشكان و پیراپزشكان بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه پزشكان و پیراپزشكان دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه پزشكان و پیراپزشكاندانلود کنید
این بیمه‌نامه غرامت فوت و نقص عضو بیماران تحت معالجه، مداوا، مراقبت و سایر اعمال پزشکی و پیراپزشکی ناشی از مسئولیت پزشک یا پیراپزشک را جبران می‌نماید.
در صورتی كه این بیمه نامه طی تفاهمنامه گروهی صادر شود مشمول تخفیفاتی به شرخ ذیل خواهد شد:

  گروههای متشكل از 15 الی 50 نفر 5 درصد حق بیمه پایه
  گروههای متشكل از 51 الی 100 نفر 10 درصد حق بیمه پایه
  گروههای متشكل از 101 الی 200 نفر 15 درصد حق بیمه پایه
  گروههای متشكل از 201 الی 400 نفر 20 درصد حق بیمه پایه
  گروههای متشكل از 401 نفر به بالا 25 درصد حق بیمه پایه

  تخفیفات عدم خسارت:
  تخفیف عدم خسارت برای سال اول تمدید بیمه نامه 5% حق بیمه پایه
  تخفیف عدم خسارت برای سال دوم تمدید بیمه نامه 10% حق بیمه پایه
  تخفیف عدم خسارت برای سال سوم تمدید بیمه نامه 15% حق بیمه پایه
  تخفیف عدم خسارت برای سال چهارم به بعد تمدید 20% حق بیمه پایه

البته در این حالت نیز برای هر پزشك یك بیمه نامه صادر خواهد شد.

 بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگراندانلود کنید
در این بیمه‌نامه خسارات جانی وارد به شناگران که ناشی از مسئولیت مدیر استخر یا منجیان غریق باشد جبران می‌گردد. منجیان غریق باید دارای كارت منجیگری معتبر از فدراسیون شنا باشند. اگر چه این بیمه نامه خسارت وارد به شناگران را جبران می نماید اما مدیر استخر می‌تواند جبران خسارات جانی وارد به منجیان غریق را نیز از بیمه‌گر درخواست نماید.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مسئول فنی بیمارستان‌ها، كلینیك‌ها و درمانگاه‌ها بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مسئول فنی بیمارستان‌ها، كلینیك‌ها و درمانگاه‌ها دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مسئول فنی بیمارستان‌ها، كلینیك‌ها و درمانگاه‌هادانلود کنید
این بیمه‌نامه غرامت فوت و نقص عضو وارد به بیماران را كه ناشی از تقصیر یا سهل‌انگاری مسئول فنی (در چهارچوب وظایف محوله از جانب وزارت بهداشت و درمان در محدوده بیمارستان) می‌باشد، جبران می‌نماید. ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارایی، فقدان و یا نقص در امکانات پزشکی، تجهیزات فنی، تاسیساتی، تغذیه نادرست در مدت مداوا، جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارات بدنی بیماران گردد، تحت پوشش این بیمه‌نامه خواهد بود.

بیمه مسئولیت حرفه ای پارسیان ویژه مدیران مجموعه‌های ورزشی در قبال مراجعه‌کنندگان بیمه مسئولیت حرفه ای پارسیان ویژه مدیران مجموعه‌های ورزشی در قبال مراجعه‌کنندگان دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای پارسیان ویژه مدیران مجموعه‌های ورزشی در قبال مراجعه‌کنندگاندانلود کنید
این بیمه‌نامه خسارات جانی وارد به مراجعه‌کنندگان (ورزشکاران و افراد همراه) در محدوده مجموعه ورزشی ناشی از مسئولیت بیمه‌گذار را جبران می‌نماید. خسارات وارد به تماشاگران نیز تحت پوشش این بیمه‌نامه قرار دارد. شایان ذكر است خساراتی كه مسئولیت آن بر اساس قانون بر عهده بیمه‌گذار نباشد، تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست.

بیمه مسئولیت حرفه ای پارسیان ویژه هتلداران و مدیران واحدهای اقامتی بیمه مسئولیت حرفه ای پارسیان ویژه هتلداران و مدیران واحدهای اقامتی دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای پارسیان ویژه هتلداران و مدیران واحدهای اقامتیدانلود کنید
این بیمه‌نامه خسارات جانی و مالی وارد به مسافران و میهمانان هتل یا واحد اقامتی ناشی از مسئولیت مدیر هتل یا واحد اقامتی را جبران خواهد كرد.


بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران شهربازی‌ها و مكان‌های تفریحی در قبال استفاده كنندگان از دستگاههای شهربازی: بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران شهربازی‌ها و مكان‌های تفریحی در قبال استفاده كنندگان  دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران شهربازی‌ها و مكان‌های تفریحی در قبال استفاده كنندگان از دستگاههای شهربازیدانلود کنید
این بیمه‌نامه خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشكی وارد به استفاده‌كنندگان از امكانات شهربازی یا اماكن تفریحی که ناشی از مسئولیت مدیر مجموعه باشد، را جبران می‌نماید.


بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران و مربیان مهدكودك‌ها در قبال كودكان بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران و مربیان مهدكودك‌ها در قبال كودكان دانلود پیشنهاد  بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران و مربیان مهدكودك‌ها در قبال كودكاندانلود کنید
در صورت وقوع حادثه برای کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، كه ناشی از مسئولیت مدیر مهدکودک و یا مربیان باشد، خسارت وارده، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد.


بیمه مسئولیت حرفه ای پارسیان ویژه مدیران آموزشگاه‌ها در قبال دانشجویان و مراجعه‌كنندگان: بیمه مسئولیت حرفه ای پارسیان ویژه مدیران آموزشگاه‌ها در قبال دانشجویان و مراجعه‌كنندگان دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای پارسیان ویژه مدیران آموزشگاه‌ها در قبال دانشجویان و مراجعه‌كنندگاندانلود کنید
از طریق این بیمه‌نامه خسارت جانی وارد به دانشجویان، دانش‌پذیران و سایر افرادی که تحت هر عنوانی در موسسه ثبت‌نام نموده باشند، در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار، جبران خواهد شد.


بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران اردو / تور های سیاحتی و زیارتی بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران اردو / تور های سیاحتی و زیارتی دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران اردو / تور های سیاحتی و زیارتیدانلود کنید
چنانچه برای افراد شركت‌كننده در اردو/تورهای سیاحتی و زیارتی، حادثه‌ای رخ دهد و این حادثه ناشی از تقصیر یا سهل‌انگاری مدیر یا مسئول اردو/تور باشد، این بیمه‌نامه خسارات جانی وارد به زیاندیده را جبران می‌نماید.


بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه شركت‌های نصب و نگهداری آسانسور و پله‌برقی بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه شركت‌های نصب و نگهداری آسانسور و پله‌برقی دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه شركت‌های نصب و نگهداری آسانسور و پله‌برقیدانلود کنید
در این بیمه‌نامه جبران خسارت‌های جانی وارد به سرنشینان آسانسور تحت پوشش می‌باشد منوط به اینکه مسئولیت بیمه‌گذار در حادثه رخ داده محرز گردد. علاوه بر شرکت‌های نصب آسانسور، دارندگان آسانسور نیز می‌توانند این بیمه‌نامه را درخواست نمایند، مشروط بر اینکه با یک شرکت ذیصلاح دارای قرارداد سرویس و نگهداری باشند.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه شركت‌های نصاب سیستم‌های گازسوز بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه شركت‌های نصاب سیستم‌های گازسوزدانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه شركت‌های نصاب سیستم‌های گازسوز دانلود کنید
شرکت‌هایی که با مجوزهای مراجع ذیصلاح اقدام به نصب سیستم‌های گازسوز می‌نمایند، می‌توانند خسارات جانی و مالی وارد به استفاده‌کنندگان خودرو و اشخاص ثالث را که ناشی از مسئولیت نصاب باشد، تحت پوشش بیمه در آورند.


بیمه مسئولیت حرفه ای پارسیان ویژه تعمیرگاه‌های مجاز خودرو در قبال مالكین اتومبیل بیمه مسئولیت حرفه ای پارسیان ویژه تعمیرگاه‌های مجاز خودرو در قبال مالكین اتومبیلدانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای پارسیان ویژه تعمیرگاه‌های مجاز خودرو در قبال مالكین اتومبیلدانلود کنید
خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص مراجعه‌کننده به تعمیرگاه و خودروهای آنها در زمان تعمیر که ناشی از آتش‌سوزی، انفجار، سرقت، شکست شیشه، سقوط از وسایل بالابرنده و یا تست خودرو باشد، در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار، توسط این بیمه‌نامه قابل جبران خواهد بود.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران تئاتر و سینما بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران تئاتر و سینمادانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران تئاتر و سینمادانلود کنید
بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران رستوران‌ها و استراحتگاههای ساحلی بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران رستوران‌ها و استراحتگاههای ساحلیدانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مدیران رستوران‌ها و استراحتگاههای ساحلیدانلود کنید
بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختماندانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختماندانلود کنید
در این بیمه‌نامه خسارت جانی و مالی وارد به کارگران و اشخاص ثالث، ناشی از مسئولیت حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، در حیطه فعالیت ساختمان‌سازی جبران می‌گردد.


  چه نوع خسارتهایی در این بیمه نامه جبران می شود؟
  فوت و نقص عضو
  هزینه های پزشكی
  خسارات مالی

  در این بیمه نامه خسارت وارد به چه كسانی جبران می شود؟
  خسارات بدنی وارد به كاركنان.
  خسارات بدنی وارد به مالك.
  خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث
  خسارات مالی وارد به اشخاص ثالث.

توجه: خسارت مالی وارد به پروژه ی در دست طراحی یا نظارت تحت پوشش نمی باشد.

  آیا پروانه های سال قبل هم در این بیمه نامه پوشش دارند؟
مهم نیست كه صدور پروانه ساختمانی در چه زمانی صورت گرفته است، زیرا همه پروانه ها را بدون توجه به اینكه كی صادر شده است پوشش می دهد مشروط به اینكه:
1- خسارت در زمان اعتبار این بیمه نامه رخ داده باشد. (یعنی بعد از انقضای بیمه نامه تعهد بیمه گر هم به پایان می رسد حتی اگر كار نظارت به پایان نرسیده باشد)
2-خسارت در حین اجرای پروژه ساختمانی رخ داده باشد. (یعنی خساراتی كه بعد از پایان كار رخ داده باشد تحت پوشش این بیمه نامه نیست)

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مهندسین ناظر گاز بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مهندسین ناظر گازدانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای پارسیان ویژه مهندسین ناظر گازدانلود کنید
این بیمه نامه خسارات بدنی و مالی وارد به مشتركین و اشخاص ثالث كه ناشی از خطای حرفه ای بیمه گذار در تایید لوله كشی های گاز رخ می دهد را پس از احراز مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع ذیصلاح جبران می نماید.

  این بیمه نامه كدامیك از تاییدیه ها را تحت پوشش قرار می دهد؟
تاییدیه هایی كه در مدت اعتبار این بیمه نامه صادر شده باشد.

  آیا می توانم تاییدیه های قبلی ام را هم پوشش دهم؟
بله شما می توانید با پرداخت حق بیمه اضافه تاییدیه های قبلی خود را هم تحت پوشش این بیمه نامه در آورید.

download pdf
download pdf

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان