بیمه مسئولیت عمومی بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه مسئولیت عمومی بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت عمومی بیمه پارسیان

 

 

  ماده 616 قانون مجازات اسلامی "در صورتی كه قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یك تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم خواهد شد مگر این كه خطای محض باشد."

 

 

  بر همین اساس در مواردی كه امكان آسیب رساندن به اشخاص ثالث (غیر از كاركنان و افراد مرتبط با حرفه، فعالیت یا كالای تولیدی بیمه گذار) در حین انجام كار وجود داشته باشد، بیمه‌های مسئولیت عمومی خسارات‌ جانی و مالی وارد به زیاندیدگان را جبران خواهند نمود. از انواع بیمه‌هایی كه در این دسته صادر می‌گردد عبارتند از:

 

 بیمه مسئولیت پارسیان ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در بیمه پارسیان بیمه مسئولیت پارسیان ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در بیمه پارسیان دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت پارسیان ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در بیمه پارسیان دانلود کنید
با این بیمه‌نامه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از نصب، نگهداری و یا مالکیت انواع تابلو، در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار، جبران خواهد شد.

 

بیمه مسئولیت پارسیان ویژه دارندگان ماشین آلات راهسازی،صنعتی،کشاورزی در بیمه پارسیان بیمه مسئولیت پارسیان ویژه دارندگان ماشین آلات راهسازی،صنعتی،کشاورزی در بیمه پارسیان دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت پارسیان ویژه دارندگان ماشین آلات راهسازی،صنعتی،کشاورزی در بیمه پارسیاندانلود کنید
این بیمه نامه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که ناشی از مسئولیت دارنده یا راننده وسیله نقلیه باشد را جبران نمایند.

 

بیمه مسئولیت پارسیان ویژه جامع شهرداری در قبال شهروندان در بیمه پارسیان بیمه مسئولیت پارسیان ویژه جامع شهرداری در قبال شهروندان در بیمه پارسیان دانلود پیشنهاد  بیمه مسئولیت پارسیان ویژه جامع شهرداری در قبال شهروندان در بیمه پارسیاندانلود کنید
این بیمه‌نامه جبران خسارت جانی و مالی وارد به شهروندان، كه ناشی از قصور یا سهل‌انگاری شهردار یا کارکنان شهرداری باشد را پوشش می‌دهد.

 

بیمه مسئولیت پارسیان ناشی از آتش‌سوزی در بیمه پارسیان بیمه مسئولیت پارسیان ناشی از آتش‌سوزی در بیمه پارسیان دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت پارسیان ناشی از آتش‌سوزی در بیمه پارسیاندانلود کنید
این بیمه‌نامه درصورت خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی صادر می‌گردد و در آن خسارات مالی و جانی وارد به دیگران (غیر از كاركنان) ناشی از آتش‌سوزی و انفجار تحت پوشش می‌باشد. در صورتی كه در بیمه‌نامه آتش‌سوزی پوشش تركیدگی لوله آب خریداری شده باشد، مسئولیت ناشی از آن را نیز می‌توان تحت پوشش قرار داد.

 بیمه مسئولیت پارسیان ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در بیمه پارسیان بیمه مسئولیت پارسیان ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در بیمه پارسیان دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت پارسیان ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در بیمه پارسیاندانلود کنید

 

 

بیمه مسئولیت پارسیان ویژه مدیران و مجریان نمایشگاه‌ها در بیمه پارسیان بیمه مسئولیت پارسیان ویژه مدیران و مجریان نمایشگاه‌ها در بیمه پارسیان دانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت پارسیان ویژه مدیران و مجریان نمایشگاه‌ها در بیمه پارسیاندانلود کنید

 

 

 

download pdf
download pdf

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان