بیمه تمام خطر نصب بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه تمام خطر نصب بیمه پارسیان

بیمه تمام خطر نصب بیمه پارسیان

این بیمه نامه نیز برای پروژه های عمرانی و زیر بنائی در حال احداث صادر می شود و در حقیقت برای نصب دستگاهها می باشد، به عنوان مثال نصب یک دستگاه چیلر در موتورخانه تا پروژه احداث نیروگاههای آبی، گازی، بخار، بادی و اتمی، احداث خط لوله جهت انتقال آب، گاز، نفت، خطوط انتقال نیرو، کارخانجات پتروشیمی،  پروژه های انرژی در ساحل و فرا ساحل و احداث هر نوع کارخانه و غیره جزء موارد بیمه در بیمه تمام خطر نصب می باشند.

 این بیمه نامه خسارتهای فیزیکی غیر قابل پیش بینی ناشی از حادثه را جبران می کند. حوادث تحت پوشش شامل حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان، صاعقه، سونامی، آتشفشان، نشست زمین، زمین لرزه و بطور کلی کلیه حوادثی که بشر در ایجاد آنها دخالتی ندارد و همچنین حوادث ناشی از اجرای کار مانند آتش سوزی، انفجار از هر نوع، افتادن اشیاء هنگام جابجائی، خطا در نصب، سهل انگاری پیمانکاران، دزدی با شکست حرز و غیره می باشد.

 

  شروع پوشش بیمه در بیمه تمام خطر نصب از زمانی است که اقلام مورد نصب سالم در سایت تخلیه شوند و بعد از آن کالاهای انبار شده در انبارهای گوناگون، هنگام نصب، آزمایش و  راه اندازی را بصورت تمام خطر تا تحویل موقت تحت پوشش قرار می دهد. بعد از تحویل موقت، بیمه نامه وارد دوره نگهداری می شود که دامنه پوشش بستگی دارد به نوع پوشش نگهداری که در هنگام صدور بیمه نامه پیمانکار مربوطه اخذ نموده است.

  بر اساس ماده 21 شرایط عمومی پیمان، پیمانکاری که برنده مناقصه است باید کار خود را نزد شرکت بیمه ای که صاحبکار تائید می نماید بیمه نموده و آن بیمه نامه را تا تحویل موقت معتبر نگهدارد. بنابراین پیمانکار اصلی نرخ و شرایط بیمه نامه را با ارائه مدارک لازم برای صدور بیمه نامه از شرکت یا شرکتهای بیمه اخذ نموده و جهت تائید به صاحبکار ارائه می کند. بیمه نامه با نرخ و شرایطی که صاحبکار تائید می کند صادر می گردد.

  در صورتی که کار به موقع به بهره برداری نرسد وظیفه تمدید بیمه نامه با پیمانکار اصلی است البته بیمه گر نیز یکماه مانده به تحویل موقت و یا زمان شروع دوره نگهداری پیش بینی شده در بیمه نامه فرم یادآوری به بیمه گزار ارسال می نماید و این یک یادآوری مهم بشمار می رود، بیمه گزار در بیمه تمام خطر نصب و پیمانکاران شامل صاحبکار، پیمانکار اصلی و کلیه پیمانکاران فرعی، مهندسین مشاور و بانک و موسسه وام دهنده می باشند، کلیه پیمانکاران مجری اعم از اصلی و فرعی تحت یک بیمه نامه تمام خطر بیمه می شوند.

download

 

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان