بیمه عدم النفع ناشی از تاخیر در بهره برداری بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه عدم النفع ناشی از تاخیر در بهره برداری بیمه پارسیان

بیمه عدم النفع ناشی از تاخیر در بهره برداری بیمه پارسیان

  این بیمه نامه را صاحبکار اخذ می نماید در حقیقت بیمه نامه های مذکور در ردیف 1 و 2 این بروشور خسارات فیزیکی به پروژه ناشی از اجرای کار و همچنین در بخش دو مسئولیت مدنی بیمه گزار را بیمه می نماید.

این بیمه نامه ضرر و زیان مالی ناشی از تاخیر در بهره برداری را به صاحبکار می پردازد  اگر در حین اجرای کار خسارتی به پروژه وارد شود و آن خسارت باعث طولانی شدن زمان اجرا و به عبارت دیگر تاخیر در بهره برداری شود با توجه به قدرت اسمی پروژه و سود پیش بینی شده از سوی صاحبکار طبق شرایط بیمه نامه جبران می گردد این بیمه نامه دارای فرانشیز زمانی می باشد مثلاً سه ماه به عنوان فرانشیز در نظر گرفته می شود، بدین معنی که اگر پروژه تا سه ماه تاخیر داشت بیمه گر مبلغی را نمی پردازد ولی اگر بیش از سه ماه بود بیمه گر ضرر و زیان متناسب با مازاد به سه ماه را پرداخت می نماید.

 

download pdf

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان