بیمه بویلر و مخازن تحت فشار بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه بویلر و مخازن تحت فشار بیمه پارسیان

بیمه بویلر و مخازن تحت فشار بیمه پارسیان

 

استفاده از بخار در صنایع موجبات انفجار بویلر و خسارت به اشخاص ثالث اعم از بدنی و یا مالی و همچنین اموال مجاور متعلق به صاحب بویلر گردید. بنابراین این بیمه نامه نخستین بیمه نامه ای است که در صنعت بیمه در رشته بیمه های مهندسی صادر شده است، امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی بویلر و مخازن تحت فشار بر اساس قانون باید بصورت دوره ای توسط مهندسین ذیصلاح بازدید شوند تا از نظر عدم نقص فنی و سالم بودن سیستمهای ایمنی اطمینان حاصل شود. شرکتهای بیمه در بخش مهندسی با صدور بیمه بویلر و مخازن تحت فشار خدمات بازدید اولیه و صدور گواهی سالم بودن را نیز انجام می دهند.

 

 

این بیمه نامه خسارت بویلر و مخزن را که ناشی از انفجار فیزیکی و یا شیمیائی باشد را پرداخت نموده، خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث و همچنین خسارت اموال مجاور متعلق به بیمه گذار را نیز تحت پوشش قرار می دهد. 

 

 

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان