بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان های مسکونی

www.parsian.center  بیمه عیوب ساختمان بیمه پارسیان

بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان های مسکونی

 

با توجه به وجود برخی ساخت و سازهای غیر استاندارد و متعاقباً ریزش جزئی یا كلی ساختمان ها، شركت بیمه پارسیان با ارائه بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان های مسكونی، هزینه های ناشی از ویرانی یا خسارت وارده به ساختمان كه ناشی از طراحی غلط،‌ نظارت غلط و استفاده از مصالح معیوب و غیر استاندارد باشد را به مدت 10 سال از تاریخ پایانكار ساختمان تحت پوشش قرار می دهد. هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت، پاکسازی محل و برداشت ضایعات نیز می تواند با پرداخت مبلغ اضافی تحت پوشش قرار گیرد.

 

 

 

 

download
download pdf
download pdf


هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover