بیمه شکست ماشین آلات بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه شکست ماشین آلات بیمه پارسیان

بیمه شکست ماشین آلات بیمه پارسیان

 

کارخانجات و بطور کلی هر دستگاهی که در مجموعه تاسیسات کار می کند ممکن است در اثر عواملی مانند نقص فنی، خطای انسانی در هنگام بهره برداری و یا عامل خارجی آسیب ببیند و نیازمند تعمیر و یا تعویض گردد، هزینه این موارد باضافه مواد اولیه که در اثر شکست ماشین از بین رفته و همچنین کارهای ساختمانی و مواد اولیه که آسیب دیده است از محل بیمه نامه قابل جبران می باشند.

در بیمه شکست ماشین آلات پارسیان که یک بیمه نامه تمام خطر می باشد خسارات فیزیکی و غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه که در طول مدت بیمه اتفاق افتاده باشند پرداخت می شوند. آنچه که در بیمه شکست ماشین آلات اهمیت دارد مدیریت، تعمیرات و نگهداری و بازرسی توسط بهره بردار و سیستم ایمنی و آتش نشانی می باشد.

در بیمه شکست ماشین آلات پارسیان هزینه جایگزینی ماشین آلات و یا تاسیسات تحت پوشش قرار می گیرد، بنابراین مواردی مانند هزینه حمل، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه نصب و کارهای ساختمانی نیز قابل بیمه شدن می باشد. باید توجه داشت که این بیمه نامه هزینه تعمیر و نگهداری را جبران نمی کند بلکه یک بیمه حادثه ای بوده و کیفیت سیستم تعمیر و نگهداری در ارزیابی ریسک مؤثر می باشد.

 

download

 

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان