بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

www.parsian.center  بیمه شکست ماشین آلات بیمه پارسیان

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات بیمه پارسیان

 

بیمه شکست ماشین آلات خسارت فیزیکی وارد به ماشین و تاسیسات کارخانه را جبران میکند و کلیه هزینه های جایگزینی قابل بیمه شدن می باشند . جایگزینی ماشین خسارت دیده زمان بر می باشد و اگر در یک خط تولید دستگاهی از کار بیافتد بقیه خط تولید نیز قابل بهره برداری نیست بنابراین صاحب کار ضرر و زیان مالی ناشی از عدم تولید را نیز متحمل می شود.

در این مدت صاحبكار هزینه های جاری ، حقوق کارکنان ، بهره وام و مانند اینها را متحمل شده باضافه اینکه سودی عاید صاحب کار نمیشود

 

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات ضرر و زیان مالی ناشی از عدم تولید را برای خطراتی که در بیمه شکست ماشین آلات قابل بیمه شدن می باشد جبران می نماید بنابراین هر چند که بیمه شکست ماشین آلات پیش نیاز بیمه عدم النفع نمیباشد ولی قاعدتاً اخذ بیمه شکست ماشین آلات قبل از بیمه عدم النفع منطقی تر می باشد . بیمه عدم النفع ضرر و زیان ناشی از عدم تولید حوادثی را می پردازد که در بیمه شکست ماشین آلات قابل بیمه شدن می باشند . آمار خسارتهای وارده در کارخانجات نشان می دهد که در بسیاری از موارد خسارت عدم النفع به مراتب بیشتر از خسارت فیزیکی وارده به ماشین آلات و تاسیسات می باشد بنابراین اخذ این بیمه نامه همراه با بیمه شکست ماشین آلات توصیه می گردد.

 

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان