جدول مزایای کامل بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان

موارد زیر به صورت کاملا خلاصه شده می باشند. در صورت نیاز به تفصیل و توضیح هر یک از موارد می توانید از منوی سمت راست سایت استفاده نمایید

 معاف از مالیات

معاف از مالیات بیمه عمر پارسیان

  مطابق ماده 136 قانون مالیاتهای مستقیم، بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته، تماما از پرداخت مالیات معاف می باشند.
  نظر به ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، مبالغ پرداختی از بیمه عمر می تواند جزو هزینه های قابل قبول موسسات از نظر مالیات به حساب آید.

معاف از مالیات بر ارث

معاف از مالیات بر ارث بیمه عمر پارسیان

   طبق ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 از شمول مالیات بر ارث خارج می شود 

دریافت وام بدون ضامن

دریافت وام بدون ضامن. بیمه عمر پارسیان

  بیمه گذار می تواند پس از پرداخت 2 سال تمام حق بیمه، تا90% ارزش باز خرید بیمه نامه درخواست وام نماید. نرخ سود وام مورد نظر 4% بیشتر از نرخ علی الحساب تضمینی بیمه نامه بوده و حداكثر زمان تسویه وام 4 سال می باشد كه روش پرداخت قسط وام با توافق بیمه گذار و شركت بیمه می باشد.

برداشت از اندوخته

برداشت از اندوخته بیمه عمر پارسیان


  بیمه گذار بیمه عمر و سرمایه گذاری می تواند علاوه بر وام دریافتی بصورت زیر از اندوخته سرمایه گذاری استفاده نماید.
  از ابتدای سال سوم تا هفت تا 50% اندوخته
  از ابتدای سال هفتم به بعد  تا 90% اندوخته

 اعطای سود روز شمار

اعطای سود روزشمار بیمه عمر پارسیان

  سود پرداختی به بیمه های عمر و سرمایه گذاری و نحوه محاسبه و اعمال آن در شركت بیمه پارسیان به صورت ((روزشمار)) خواهد بود و در هر زمان برای مواردی از قبلی برداشت از اندوخته، وام، بازخرید و غیره منافع بیمه نامه و سود آ‌نها تا همان زمان محاسبه و به بیمه گذار تحویل می گردد.
  در ضمن چنانچه بیمه گذاراقساط بیمه عمر خود را زودتر از تاریخ سر رسید پرداخت نماید، 15درصد سود سالیانه به مبلغ قسط به ازای ایام واریزی تعلق می گیرد.

رفع اثر تورم

رفع اثر تورم بیمه عمر پارسیان
   به علت وابستگی و همسویی نرخ بازده سرمایه گذاری با نرخ تورم تا حدود زیادی در این بیمه نامه رفع می شود، با بالا رفتن نرخ تورم، بصورت طبیعی نرخ سود سرمایه گذاری بالا می رود و در نتیجه بیمه گر می تواند سودی بالاتری از نرخ تضمین شده پرداخت نماید.
   در ضمن بیمه گذار نیز می تواند جهت پوشش تورم پرداخت اقساط خود را به صورت 5 یا10 یا 15 و یا 20 افزایش داده و به همین تناسب نیز سرمایه فوت را افزایش دهد (درصد افزایش سرمایه فوت نمی تواند بیشتر از درصد افزایش حق بیمه باشد)
 

دریافت اطلاع مالی شفاف

دریافت اطلاع مالی شفاف بیمه عمر پارسیان
   در این بیمه پس از صدور بیمه نامه، جدولی به بیمه گذار تحویل می گردد كه تمام شرایط بیمه نامه شامل، سرمایه فوت به هر علت و فوت بر اثر حادثه، امراض خاص، نقص عضو، حق بیمه های پرداختی، اندوخته ها، ارزش بازخرید، مبلغ وام قابل پرداخت، مبلغ اندوخته قابل پرداخت و دیگر موارد را بصورت شفاف ارائه می دهد.
  بیمه گذار می تواند با دریافت نام كاربری و رمز عبور به تمام اطلاعات بیمه ا ی خود از طریق اینترنت درسترسی داشته باشد.

انعطاف در تعیین سرمایه و پرداخت حق بیمه

 انعطاف در تعیین سرمایه و پرداخت حق بیمه بیمه عمر پارسیان
   بیمه گذار می تواند پس از یكسال از تاریخ صدور بیمه نامه میزان سرمایه فوت، حق بیمه، تعداد وروش پرداخت اقساط را تغییر دهد. در ضمن می تواند ذینفع ها را تعویض و یا حذف و اضافه نماید و تغییراتی كه مغایر با بخشنامه ها نباشد را از بیمه گذار مطالبه نماید. 

اندوخته ریاضی

اندوخته ریاضی بیمه عمر پارسیان
   اندوخته ریاضی در بیمه عمر به این معنا است كه شركت بیمه حق بیمه ای را كه وصول می نماید، هزینه های اداری و صدور را از آن كسر تا حق بیمه خالص بدست آید، حق بیمه خالص خود به حق بیمه خطر فوت و حق بیمه سرمایه گذاری تقسیم می گردد كه شركت بیمه آنرا سرمایه گذاری كرده و در پایان قرارداد بیمه برحسب فرمولهای ریاضی و روشهای اكچوری محاسبه و به حساب بیمه گذاران یا ذیننفع واگذار می نماید.

مشاركت در منافع

سود مشارکت در منافع بیمه عمر پارسیان
   شركت بیمه برای اینكه بتواند حتی الامكان آثار تورم را خنثی كند و نیز مزایای بیمه عمر را بیشتر و جالبتر نماید، علاوه بر پرداخت سود علی الحساب تضمینی به بیمه گذار 85% از سود مازاد بر سود علی الحساب تضمینی را نیز به حساب او واریز می نماید.
  بعنوان مثال چنانچه سود علی الحساب تضمینی15% باشد و بیمه گر در سرمایه گذاری های بعمل آمده از محل ذخایر بیمه گذاران 20% سود بدست بیاورد، 85% از ما به التفاوت این سود مازاد را كه معادل 25/4 درصد خواهد بود را به بیمه گذار یا استفاده كنندگان پرداخت می نماید.
%20-%15=%5سود مازاد برسود علی الحساب تضمینی 
25/4= 15% * 5%

ابطال با عودت حق بیمه

ابطال با عودت حق بیمه بیمه عمر پارسیان
  چنانچه بیمه گذار در مدت كمتر از30 روز از خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری منصرف گردد، كل حق بیمه پرداختی توسط ایشان پس از كسر هزینه های پزشكی (درصورت انجام آزمایشات پزشكی) به بیمه گذار عودت خواهد شد ولی چناچه بیش از30 روز از تاریخ صدور بگذرد، مشمول قانون بازخرید خواهد شد.

ارزش بازخرید 

ارزش بازخرید (فسخ ازطرف بیمه گذار) بیمه عمر پارسیان
  بازخرید راهی برای پایان دادن به قرارداد قبل از موعد اتمام دوره آن است و بر اساس آن، بیمه گذار حق دارد بیمه نامه را طبق محاسبه ای كه از طرف شركت بیمه عمل خواهد آمد، بازخرید نماید، بیمه گر ارزش بازخرید بیمه نامه را پس از كسر هزینه های انجام شده با رعایت شرایط بیمه نامه صادره پرداخت می نماید. مقررات باز خرید در مورد بیمه نامه هایی اعمال می شود كه اندوخته سرمایه گذاری داشته باشد و در عین مبلغ بازخرید هزینه های مستهلك نشده بیمه گر از اندوخته ریاضی قرارداد كسر می شود.
  ارزش باز خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری در سال اول90%، درسال دوم92%، درسال سود94%، سال چهارم 96%، سال پنجم98% می باشد كه درسال ششم به بعد از آن معادل 100% اندوخته سرمایه گذاری پس از كسر هزینه های وصول نشده خواهد بود. به هر صورت مبلغ بازخرید قبل از 7 سال از مجموع حق بیمه های پرداختی كمتر خواهد بود.

سرمایه بیمه جزو اموال ماترك نمی باشد

سرمایه بیمه جزو اموال ماترك نمی باشد بیمه عمر پارسیان
  اگر متوفی بدهی داشته باشد، بدهی وی از طرف طلبكاران توسط قانون از اموال وی قابل توقیف است ولی سرمایه بیمه عمر به این وسیله قابل توقیف نیست و طلبكاران نمی توانند آنرا تملك كنند و این سرمایه مختص ذینفع می باشد. (مصون بودن سرمایه بیمه از ادعای طلبكاران)

 end

 

تمام پرسش ها و پاسخ های ویژه عمر پارسیان را اینجا مطالعه بفرمایید

Cover