شرایط اخذ نمایندگی بیمه پارسیان

شرایط اخذ نمایندگی بیمه پارسیان

شركت بیمه پارسیان (سهامی عام) به منظور توسعه شبكه فروش خود و گسترش خدمات بیمه ای، از متقاضیان واجد شرایط زیر جهت اخذ پروانه نمایندگی بیمه (حقوقی و حقیقی) دعوت بعمل می آورد.

 شرایط عمومی متقاضیان نمایندگی بیمه پارسیان

   تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
   اعتقاد به اسلام یا یكی از ادیان رسمی كشور.
   داشتن حسن اخلاق و توانایی برقراری ارتباط با مشتری.
   عدم اعتیاد به مواد مخدر.
   عدم حجر.
   نداشتن سوء پیشینه كیفری و همچنین نداشتن سابقه محكومیت به جرائم نام برده شده در ماده 64 قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری.
   داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.
   عدم اشتغال به كار (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) به استثناء سمت های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی.
   دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی.
   قبولی در آزمون آداب بیمه مرکزی ج.ا.ا.

  توجه 1: متقاضیان پس از ثبت نام و قبولی در مصاحبه های اولیه و طی دوره بازاریابی، باید حداقل به مدت 120 ساعت دوره آموزش نظری را طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران گذرانده و گواهی نامه قبولی دریافت نمایند. لازم به ذكر است دوره آموزشی مذكور فعلاً در تهران برگزار می گردد.

  توجه 2: تكمیل فرم درخواست به منزله موافقت شركت با اعطای نمایندگی نمی باشد

 متقاضیان اخذ نمایندگی حقیقی در صورت دارا بودن شرایط فوق می توانند نسبت به تكمیل و ارسال فرم درخواست اقدام نمایند

شرایط اختصاصی اعطای نمایندگی حقوقی (شركت خدمات بیمه ای)

   داشتن حداقل سه عضو هیئت مدیره.
   داشتن حداقل یك میلیارد ریال سرمایه اولیه.
   ارائه گواهی نامه بانك حاكی از تأدیه قسمت نقدی سرمایه، حداقل به مقدار 50% كل سرمایه نماینده حقوقی.
   نداشتن سوء پیشینه كیفری و همچنین نداشتن سابقه محكومیت به جرائم نام برده شده در ماده 64 قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری برای اعضاء هیئت مدیره.
   مدیرعامل و حداقل یك عضو بیمه ای هیئت مدیره باید واجد شرایط نمایندگان حقیقی مندرج در شرایط عمومی متقاضیان نمایندگی بیمه پارسیان به شرح فوق باشند.
   مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی توانند در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت های دولتی و غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و كلیه دستگاه هایی كه به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) باشند یا به عنوان نماینده شركت بیمه دیگر یا كارگزار بیمه فعالیت كنند. علاوه بر این، اشخاص مذكور نمی توانند در سایر نمایندگی های حقوقی یا كارگزاری های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا سمت و سهم داشته باشند.

  تبصره: مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و كاركنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) شركت های بیمه و بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران نمی توانند به عنوان نماینده حقیقی فعالیت نمایند و یا در نمایندگی های حقوقی، سمت یا سهم داشته باشند.

 


  متقاضیان اخذ نمایندگی حقوقی، درصورت دارا بودن كلیه شرایط فوق، می توانند درخواست خود به همراه طرح توجیهی (Business Plan) شامل تعیین بازار هدف، پیش بینی درآمد قابل تحصیل در سال اول فعالیت و برنامه های كاری مورد نظر (با لحاظ نمودن مفاد آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه - شماره 75) به صورت كتبی به مدیریت بازار شركت بیمه پارسیان ارسال نمایند.

شرایط اعطای نمایندگی بیمه عمر پارسیان

   متقاضیان اخذ نمایندگی جهت آشنایی با دریافت نمایندگی عمر آیین‌نامه شماره 96 را مطالعه فرمایید. .:.:برای تكمیل فرم درخواست اینجا كلیك نمایید:.:.

agent-parsian2

agent-parsian

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان