نمودار سازمانی بیمه پارسیان

 • هادی اویار حسینی

  هادی اویار حسینی

  مدیر عامل بیمه پارسیان
  • لیلا کریمیان

   لیلا کریمیان

   معاونت بيمه‌ های اموال
  • علی مدرسی نیا

   علی مدرسی نیا

   معاونت پشتیبانی و اقتصادی
  • نادر صفاجو

   نادر صفاجو

   معاونت بیمه های اشخاص
  • ساسان ترابی زاده

   ساسان ترابی زاده

   معاون برنامه‌‌ريزي و توسعه بازار

=================================================================================

 • نادر صفاجو

  نادر صفاجو

  معاونت بیمه های اشخاص
  • مجيد گرشاسبي

   مجيد گرشاسبي

   درمان،حوادث و عمرگروهی
  • امیرمحمد رنجبر

   امیرمحمد رنجبر

   عمرانفرادی و درمان مسافرتی
  • علی گنجی

   علی گنجی

   بیمه های مسئولیت

=================================================================================

 • علی مدرسی نیا

  علی مدرسی نیا

  معاونت پشتیبانی و اقتصادی
  • محسن صفری

   محسن صفری

   مدير سرمایه های انساني
  • سید هاشم نژاد فاضل

   سید هاشم نژاد فاضل

   مدیر مالی
  • سید احتشام موسوی

   سید احتشام موسوی

   مدیر پشتيباني

=================================================================================

 • لیلا کریمیان

  لیلا کریمیان

  معاونت بيمه‌ های اموال
  • سارا آقایی

   سارا آقایی

   مدیریت بیمه های باربری
  • لیلا مشکانی

   لیلا مشکانی

   مدیریت بیمه های آتش سوزی
  • سید فرخ مطهر

   سید فرخ مطهر

   مدیریت بیمه های مهندسی
  • جعفر سلطانی احمدآباد

   جعفر سلطانی احمدآباد

   مدیریت خسارت های خودرو
  • محسن رحیمی

   محسن رحیمی

   مدیریت بیمه های نفت و انرژی

=================================================================================

 • هادی اویار حسینی

  هادی اویار حسینی

  مدیر عامل بیمه پارسیان
  • افشین نوری

   افشین نوری

   مدير روابط عمومی و تبلیغات
  • محمدرضا قوی پنجه

   محمدرضا قوی پنجه

   مدير امور مالی
  • فرزاد گوهری

   فرزاد گوهری

   مدیر حسابرسی داخلی
  • محمدرضا كمالی نفر

   محمدرضا كمالی نفر

   مدير بيمه های اتکايی و امور بین الملل
  • جلال شاکری بهادر

   جلال شاکری بهادر

   مدير امور حقوقي و قراردادها
  • سمانه عزیز نصیری

   سمانه عزیز نصیری

   مدير ريسک
  • فرهاد کیوان

   فرهاد کیوان

   مدير دفتر مديرعامل
  • علی اصغر عنایت

   علی اصغر عنایت

   رئیس شورای فنی
  • محمود رابطیان

   محمود رابطیان

   مدیریت سرمایه های انسانی

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان